Escajg za ručavanje 30/1 Hotel

Opis

Escajg za ručavanje 30/1 Hotel

Set kašika 6/1

Set noževa 6/1

Set viljuški 6/1

Set kašikica za kafu 6/1

Set dezertnih viljuški 6/1